avgifterna

Räkna på lån

Varför ska jag räkna ut hur mycket lånet kostar? Svaret på den frågan kan verka självklart för de allra flesta. Det är alltid viktigt att du har en god överblick och kontroll över din ekonomi och hur mycket ett lån faktiskt kommer att kosta dig.

Många bryr sig dock inte om att faktiskt räkna upp den totala kostnaden för ett lån innan de ansöker. Kanske tittar man bara på bankens ränta och jämför denna med andra låneinstitut innan man bestämmer sig. Misstaget man då riskerar att begå är att lånet blir väldigt mycket dyrare än vad man först har trott.

Förutom räntan kan andra avgifter tillkomma, både vid ansökan och varje månad under hela återbetalningstiden. Det är alltid bra att räkna samman dessa kostnader med räntan för att ta reda på den verkliga kostnaden.

Det är också bra att räkna ut vad lånets totalkostnad blir när hela lånet till slut har betalats. Då får du en rättvis bild över hur dyrt eller billigt ett specifikt lån faktiskt blir för just dig. En förändring i löptid kan påverka lånets totala räntekostnad utan att göra så stor skillnad i din månadskostnad.

Jämför olika betalningsalternativ med varandra för att hitta det alternativ där du får en månadskostnad med marginaler att ha råd att betala tillbaka även vid en räntehöjning, och en löptid som gör det möjligt att betala tillbaka så snabbt som möjligt.

Ju längre tid du betalar tillbaka på ett lån, desto större blir den totala räntekostnaden, då du exempelvis kan få betala avgifter för lånet varje månad tills det är slutbetalt.

flytta

Det är alltid bra att ta reda på vad ett lån kommer att kosta för att få en överblick över ens egen ekonomi, men också för att få en rättvis bild av hur billigt eller dyrt lånet egentligen är jämfört med lån hos andra långivare.

Du bör alltid jämföra lån med varandra för att hitta det lån med de villkor som passar dig och din ekonomi bäst.

Du kan ta hjälp av jämförelsetjänster på nätet för att jämföra årliga lånekostnader med varandra eller helt enkelt själv kontakta de långivare du är intresserad av. Du bör dock alltid göra någon typ av jämförelse och framför allt på förhand räkna ut hur dyrt ett lån kommer att bli.

Kanske kan du låna en mindre summa, för att på så sätt minimera de onödiga avgifter och kostnader som kommer med en längre löptid?”